top of page

Wystawa on-line „Piktowzory”

Instytut Kaszubski w Gdańsku, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, prezentują wystawę on-line zorganizowaną przez Teresę Płotkowiak prowadzącą Pracownię Projektowania Graficznego w Wyższej Szkole Bankowej na kierunku Multimedia i Grafika (doktorantki II roku Międzywydziałowych Środowiskowych Studiów Doktoranckich w Dziedzinie Sztuki plastyczne w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz dyrektor prywatnej pracowni, mini galerii sztuki Ty i Ja / Otwartej przestrzeni dla sztuki) oraz prac studentów czwartego semestru ww. Uczelni: Filip Bagiński | Mikołaj Blum | Klaudia Dobrzeniecka | Michał Klass | Andriy Kolesnyk | Paweł Niczewski | Sebastian Olbryś | Klaudia Płoszaj | Aleksandra Weber | Karolina Wolska | Łukasz Sikorski. Poniższa wirtualna ekspozycja składa się z jedenastu planszy/projektów propozycji/ „symulacji” Rebrandingu Instytutu Kaszubskiego w Gdańsku. Każda z planszy zawiera wybrane elementy księgi znaku. Jednym z motywów wyjściowych stał się obecny logotyp Instytutu, jednak niektórzy studenci do kreacji nowego znaku zainspirowali się m.in. rękodzielnictwem (haftem), roślinnością regionu kaszub, która widnieje w tradycyjnych haftach kaszubskich czy samym językiem kaszubskim (litery alfabetu zostały wykorzystane jako środek kreacji graficznej). Ostatnia plansza przedstawia plakat autorstwa Teresy Płotkowiak, a na nim abstrakcyjną kompozycję typograficzną „Lew/gryf", który również tak jak prace studentów, jest nawiązaniem do idei obecnego znaku Instytutu. Projektu tego, jednak nie można oceniać w tych samych kategoriach co np. projekty znaków, ponieważ nie reprezentuje on tej samej funkcji wizualnej co znak graficzny, rozpatrujmy ten rodzaj komunikatu w kategorii projektowania plakatów.

Wystawa on-line prac młodych twórców/projektantów reprezentuje spojrzenie młodego pokolenia na tradycje związane z regionem Kaszub. Studenci dzięki m.in. zasadom szeroko pojętego projektowania graficznego ukazują indywidualny stosunek i współczesne wyobrażenie/przedstawienie tradycji, kultury, natury i rzemiosła tego regionu.

Celem projektu oraz zajęć prowadzonych przez Teresę Płotkowiak jest zapoznanie młodego pokolenia, zbliżenie i „zaznaczenie” indywidualnej tożsamości w tradycjach regionu Kaszub. „Projekt graficzny jako pryzmat poznawczy”.

Wystawa Na Facebooku pod linkiem.

Autor pracy: Sebastian Olbryś Student IV semestru_praca zrealizowana pod opieką Teresy Płotkowiak_Pracownia Projektowania Graficznego na kierunku Multimedia i Grafika w Wyższej Szkole Bankowej

Autor pracy: Paweł Niczewski Student IV semestru_praca zrealizowana pod opieką Teresy Płotkowiak_Pracownia Projektowania Graficznego na kierunku Multimedia i Grafika w Wyższej Szkole Bankowej

Autor pracy: Mikołaj Blum Student IV semestru_praca zrealizowana pod opieką Teresy Płotkowiak_Pracownia Projektowania Graficznego na kierunku Multimedia i Grafika w Wyższej Szkole Bankowej

Autor pracy: Michał Klass Student IV semestru_praca zrealizowana pod opieką Teresy Płotkowiak_Pracownia Projektowania Graficznego na kierunku Multimedia i Grafika w Wyższej Szkole Bankowej

Autor pracy: Łukasz Sikorski Student IV semestru_praca zrealizowana pod opieką Teresy Płotkowiak_Pracownia Projektowania Graficznego na kierunku Multimedia i Grafika w Wyższej Szkole Bankowej

Autorka pracy: Klaudia Płoszaj Studentka IV semestru_praca zrealizowana pod opieką Teresy Płotkowiak_Pracownia Projektowania Graficznego na kierunku Multimedia i Grafika w Wyższej Szkole Bankowej

Autorka pracy: Klaudia Dobrzeniecka Studentka IV semestru_praca zrealizowana pod opieką Teresy Płotkowiak_Pracownia Projektowania Graficznego na kierunku Multimedia i Grafika w Wyższej Szkole Bankowej

Autor pracy: Filip Bagiński Student IV semestru_praca zrealizowana pod opieką Teresy Płotkowiak_Pracownia Projektowania Graficznego na kierunku Multimedia i Grafika w Wyższej Szkole Bankowej

Autorka pracy: Karolina Wolska Studentka IV semestru_praca zrealizowana pod opieką Teresy Płotkowiak_Pracownia Projektowania Graficznego na kierunku Multimedia i Grafika w Wyższej Szkole Bankowej

Autor pracy: Andrei Kolesnyk Student IV semestru_praca zrealizowana pod opieką Teresy Płotkowiak_Pracownia Projektowania Graficznego na kierunku Multimedia i Grafika w Wyższej Szkole Bankowej

Autorka pracy: Aleksandra Weber Studentka IV semestru_praca zrealizowana pod opieką Teresy Płotkowiak_Pracownia Projektowania Graficznego na kierunku Multimedia i Grafika w Wyższej Szkole Bankowej

Autorka pracy: Teresa Płotkowiak

Najnowsze wydarzenia

bottom of page