top of page

Debata "Gdańszczanki w rodzinie. Kulturowe uwarunkowania życia rodzinnego i ich zmiany"

Jak zmieniają się modele życia rodzinnego w naszym regionie? W jakich cechach życia rodzinnego przejawia się specyfika kulturowa mieszkanek i mieszkańców Gdańska i Pomorza? Na ile specyfika gdańszczanek i gdańszczan, w tym istnienie rodzin marynarskich, czy doświadczenie tworzenia w Gdańsku oddolnych inicjatyw edukacyjnych,pozwalają lepiej odpowiedzieć na wyzwania szybko zachodzących przemian społecznych? Co możemy zrobić, żeby wesprzeć gdańszczanki w radzeniu sobie z wyzwaniami w życiu rodzinnym? Na ile odpowiedzią jest samoorganizacja gdańszczanek, na ile systemowe wsparcie ze strony instytucji publicznych? Jak sprawić, żeby te dwie drogi się wzajemnie uzupełniały? Odpowiedzi na te pytania będą szukać uczestniczki i uczestnicy debaty inicjującej dyskusję nad charakterystyką aktywności gdańszczanek w życiu rodzinnym. Debata pod nazwą „Gdańszczanki w rodzinie. Kulturowe uwarunkowania życia rodzinnego i ich zmiany” odbędzie się 21 czerwca 2022 r. w Oliwskim Ratuszu Kultury.


Spotkanie poświęcone będzie wspólnej dyskusji uczestniczek i uczestników o tym, czym charakteryzuje się sytuacja gdańszczanek w rodzinie i jakim przemianom ulega życie rodzinne jako takie. W trakcie debaty dyskutowane będą różne wymiary życia rodzinnego. To co chcemy poddać szczególnej refleksji, to zderzenie globalnych przemian życia rodzinnego ze zjawiskami specyficznymi dla Pomorza i Gdańska. – Nasz region jest miejscem, gdzie tak jak i w innych miejscach Polski, mamy do czynienia ze zmieniającymi się dynamicznie modelami życia rodzinnego. Obserwujemy wzrost ilości rodzin monoparentalnych, związków na odległość, par bez dzieci, rodzin rekonstruowanych, tęczowych i transnarodowych. Na to wszystko nakładają się zmiany systemowe i procesy społeczne, które obarczają rodziców podejmowaniem trudnych decyzji dotyczących wyborów związanych z edukacją dzieci, migracją czy pełnieniem różnorodnych ról opiekuńczych. Wobec tego na szczególną uwagę zasługuje specyficzne doświadczenia gdańszczanek i gdańszczan – funkcjonowania żyjących „na dwie zmiany” rodzin marynarskich, ale też szerokie zaangażowanie w tworzenie oddolnych inicjatyw edukacyjnych. Na ile ten kontekst życia rodzinnego przygotowuje gdańszczanki lepiej na sprostanie wyzwaniom współczesności? – pyta dr Magdalena Żadkowska z Instytutu Socjologii UG, moderatorka debaty. Debata skierowana jest do aktywistów i aktywistek społecznych, ale także wszystkich zainteresowanych dyskusją nad aktywizmem i wykorzystaniem wiedzy płynącej z debaty we własnej działalności, np. działaniach edukacyjnych czy kulturowych. Dyskusja jest w związku z tym otwarta na różne środowiska i różne grupy wiekowe, zarówno osoby, które chcą się czegoś dowiedzieć, jak i te, które chciałyby podzielić się swoimi doświadczeniami.


W gronie aktywnych kobiet zastanowimy się także nad specyfiką oddolnej aktywności obywatelskiej w obszarze życia rodzinnego w odniesieniu do własnych doświadczeń biograficznych - To właśnie w indywidualnym doświadczeniu aktywistek znajduje się klucz do zrozumienia znaczenia aktywizmu z perspektywy indywidualnej. Tego, czy wspólnotę obywatelską można traktować jako grupę wsparcia, ale także tego gdzie leży granica własnego w nią zaangażowania? To też kwestia włączenia się partnerów i ojców w aktywizm związanych z nimi kobiet?– zauważa dr Magdalena Żadkowska z Instytutu Socjologii UG, moderatorka debaty.


Spróbujemy także odpowiedzieć na pytanie o sens aktywności obywatelskiej w obszarze życia rodzinnego. Pochylimy się nad relacją pomiędzy oddolną działalnością obywatelską a działalnością instytucji publicznych w tym obszarze. Czy wspólnota obywatelska powinna pomagać nam w rozwiązaniu naszych indywidualnych problemów? Czy oddolne działania mogą zastąpić działanie instytucji czy też stanowi jedynie remedium na to, że system wsparcia rodzin nie nadąża za przemianami społecznymi? Jakie zmiany powinniśmy wprowadzić do istniejących na Pomorzu modeli wspierania rodzin? Jakie dobre praktyki łączenia działań oddolnych i instytucjonalnych możemy odnaleźć?


Debata odbędzie w Oliwskim Ratuszu Kultury (ul. Opata Rybińskiego 25, Gdańsk-Oliwa) 21 czerwca o godz. 18.00. Będzie ona także transmitowana online w mediach społecznościowych organizatorów. Udział w debacie jest bezpłatny i nie wymaga rejestracji.

W debacie wezmą udział kobiety aktywne społecznie w sferze życia rodzinnego, w tym między innymi:

Katarzyna Wajs, założycielka portalu „Żona marynarza”,

Agnieszka Biłda założycielka Hombandy,

Beata Nawrocka, b. Naczelniczka Wydziału Polityki Rodzinnej Urzędu Miasta Gdyni, koordynator projektu „Gdynia Rodzinna”


Debatę będą moderować: dr Magdalena Żadkowska i dr Radosław Kossakowski z Instytutu Socjologii UG.

Spotkanie stanowi drugą z czterech debat poświęconych charakterystyce aktywności społecznej gdańszczanek, jakie odbędą się w kolejnych miesiącach w Oliwskim Ratuszu Kultury. Równolegle odbywać się będą również debaty poświęcone aktywności mieszkanek Pomorza w różnych miejscowościach Województwa Pomorskiego.

Z pierwszą debatą – poświęconą charakterystyce aktywności gdańszczanek wyłaniającej się z przeprowadzonych badań – można zapoznać się pod linkiem: https://fb.watch/dtkaPR3mDp/


Dołącz do wydarzenia na Facebooku: https://fb.me/e/20hweDOCK


***

Projekt dofinansowano ze środków Miasta Gdańsk.

Comments


Najnowsze wydarzenia

bottom of page