top of page

Kaszubopedia.pl - ciąg dalszy... Spotkanie 07.12.2023 r.


Co nowego w kaszubopedii?

 

W latach 2015-2020 Instytut Kaszubski realizował grant Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki pt. Gniazdo Gryfa. Słownik kaszubskich symboli, pamięci i tradycji kultury. Kierownikiem i pomysłodawcą projektu był prof. Cezary Obracht-Prondzyński. Celem zaś projektu było stworzenie kompendium wiedzy o kaszubskich symbolach, mitach, pamięci, świecie wyobrażonym przekonaniach i stereotypach (jako ważnym atrybucie określania granic grupowych: co jest własne, co jest obce). Na początku 2021 r. ukazała się książka będąca efektem projektu. Na 744 stronach znalazło się ponad 400 haseł.


W 2022 r. dzięki współpracy Instytutu Kaszubskiego oraz Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku uruchomiono projekt pt. kaszubopedia.pl. W sieci umieszczono ponad 100 haseł, wśród których znalazły się także takie, których nie było w książce. Obok dotychczasowych autorów (prof. UG dr hab. Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, prof. dr hab. Józef Borzyszkowski, dr hab. prof. AM Witosława Frankowska, prof. dr hab. Daniel Kalinowski, dr Katarzyna Kulikowska, dr hab. prof. UG Anna Kwaśniewska, dr Magdalena Lemańczyk, prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński, dr Justyna Pomierska, dr Tomasz Rembalski oraz prof. dr hab. Miloš Řezník) pojawili się także nowi: dr Agnieszka Bednarek-Bohdziewicz, dr Aleksandra Kurowska-Susdorf, dr Magdalena Sacha, dr Michał Hinc, dr Bogusław Breza.


Projekt kaszubopedia.pl cały czas się rozwija. W sieci pojawiają się kolejne hasła, ale najistotniejsze jest to, że w 2023 r. ruszamy z nową wersją – tym razem w języku kaszubskim! Na stronie kaszubopedia.pl pojawiły się pierwsze hasła w tej wersji językowej. Została również przetłumaczona cała informacja o projekcie. W kolejnych latach konsekwentnie będziemy umieszczali hasła w naszym rodzimym języku, tak aby docelowo kaszubopedia była dostępna w pełni po polsku i kaszubsku.


Kaszubopedia jest projektem otwartym dlatego nie tylko zapraszamy do korzystania, ale też do zgłaszania poprawek, uzupełnień, podsuwania swoich pomysłów (np. nowych haseł).

Comments


Najnowsze wydarzenia

bottom of page