top of page

„Ostatni Mohikanie Pomorza” recenzja z Petersburga

Na łamach „Forum Antropologicznego” („Антропологический форум”/ Forum for Anthropology and Culture) ukazała się recenzja książki Małgorzaty Mastalerz-Krystjańczuk pt. „Ostatni Mohikanie Pomorza. Ludność rodzima znad jezior Łebsko i Gardno w publicystyce polskiej lat 1945–1989wydanej przez Akademię Pomorską w Słupsku i Instytut Kaszubski oraz nagrodzonej w Konkursie Literatury Kaszubskiej i Pomorskiej organizowanej przez Bibliotekę Miejską im. ks. K. Damrota w Kościerzynie (2021). Autor recenzji, Oleksandr Vasiukov, student PhD (Petersburg)zarysowuje przegląd głównych wątków, obrazów i problemów dotyczących Słowińców zawartych w artykułach tego zbioru, tym samym kieruje uwagę rosyjskojęzycznego środowiska naukowego na Pomorze i Kaszubów.Oleksandr Vasiukov uczestniczył w 2021 roku cyklu wykładów kaszubologicznych na UG, wygłosił wykład pt. Językowa asymilacja na Kaszubach w II poł. XX wieku z perspektywy lingwistycznej antropologii.


Wykład dostępny na You Tube - https://www.youtube.com/watch?v=e5mhQKGO7Qk

Commentaires


Najnowsze wydarzenia

bottom of page