top of page

Pożegnanie prof. Stanisława Salmonowicza (1931-2022)

Stanisław Salmonowicz

(9. 11. 1931 – 24. 05. 2022)


Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesora Stanisława Salmonowicza, Członka Honorowego Instytutu Kaszubskiego (2017), wybitnego historyka i historyka prawa.


Urodził się w Brześciu nad Bugiem, ale losy historyczne związały go z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu i z Zakładem Historii Pomorza IH PAN, stworzonym i kierowanym przez prof. Gerarda Labudę. Jego dzieło Prusy. Dzieje państwa i społeczeństwa – wydawane wielokrotnie, także w tłumaczeniu na język niemiecki – ma charakter pomnikowy. Profesor był współautorem i redaktorem t. IV Historii Pomorza (1815-1920). Przez wiele lat pisał do „Pomeranii”, a jego gawędy i felietony wydane w zbiorach Zycie jak osioł ucieka… Wspomnienia (2014), Gawędy o ludziach i książkach (2019) to opowieść o historii Gdańska i Pomorza pokazana z perspektywy jednostki i jednocześnie z refleksją o dawnej i współczesnej Europie.

Był członkiem toruńskiego Klubu Historycznego, a wraz z prof. Elżbietą Zawacką i senatorem Janem Wyrowińskim współzałożycielem Fundacji Archiwum Pomorskie i Muzeum AK w Toruniu, dziś im. generał E. Zawackiej. Dzięki zaangażowaniu również Profesora powstała Stacja Naukowa i Komisja Kaszubska Polskiej Akademii Umiejętności w Gdańsku, współpracująca na co dzień z Instytutem Kaszubskim.
Comments


Najnowsze wydarzenia

bottom of page