top of page

Prezentacja dr inż arch. Hanny Obracht-Prondzyńskiej pt. "Pomorskie ślady granicy"

Instytut Kaszubski w latach 2020-2022 realizuje interdyscyplinarny projekt badawczy pt. Granica polsko-niemiecka na Pomorzu (1920-1939): historia - pamięć - ślady w przestrzeni (finansowany przez Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej z Opola). Jego celem jest:

- Zbadanie i opisanie procesu kształtowania oraz funkcjonowania granicy polsko-niemieckiej z lat 1920-1939 między dwiema częściami Pomorza - prowincją Pommern a województwem pomorskim.

- Zbadanie jakie „znaki” czy też „pozostałości” po tej granicy nadal funkcjonują w krajobrazie kulturowym Pomorza

- W jaki sposób granica ta funkcjonuje w pamięci kulturowej mieszkańców tego regionu (jak się to przejawia w różnego rodzaju praktykach kulturowych)

- Zbadanie, czy osoby mieszkające na dawnej granicy posiadają świadomość tego faktu, w jaki sposób się to ujawnia, czy jest ten fakt pielęgnowany, czy może raczej jest czymś wstydliwym? A więc jakie są postawy, a jednocześnie czy i jaka jest wiedza związana z dawną granicą?

- Kto się granicą zajmuje, dlaczego, czy są podejmowane jakieś praktyki związane z jej upamiętnieniem etc.


Przed rozpoczęciem badań terenowych postanowiliśmy sprawdzić, czego można dowiedzieć się o dawnej granicy na podstawie dostępnych danych. Prezentację na ten temat przygotowała dr inż arch. Hanna Obracht-Prondzyńska z Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Gdańskiej.


Odnosi się ona do takich kwestii, jak:

a) usytuowanie granicy w kontekście historycznych i współczesnych podziałów administracyjnych

b) lokalizacja obiektów zabytkowych w pasie przygranicznym (w tym szczególnie tych, które dotyczą samej granicy)

c) granica w kontekście współczesnej sieci osadniczej i demografii regionu (z uwzględnieniem migracji)

d) granica a różna aspekty życia społecznego, ekonomicznego i politycznegoPrezentacja do pobrania:

atlas_granicy_v4
.pdf
Pobierz PDF • 13.25MB

Σχόλια


Najnowsze wydarzenia

bottom of page