top of page

Wręczenie dyplomu Członka Honorowego IK prof. Jadwidze Zieniukowej

26 kwietnia w Warszawie odbyło się spotkanie pn. "W kręgu warszawskich badań kaszubo- i pomorzoznawczych", zorganizowane we współpracy z Niemieckim Instytutem Historycznym, Instytutem Slawistyki PAN oraz Stacją PAU w Gdańsku.


Podczas tego spotkania Dyplom Członka Honorowego Instytutu Kaszubskiego z rąk prezesa Instytutu Kaszubskiego prof. Cezarego Obrachta-Prondzyńskiego oraz dr Justyny Pomierskiej odebrała prof. dr hab. Jadwiga Zieniukowa .


Słowo o Laureatce wygłosiła dr Justyna Pomierska:


"Jadwiga Zieniukowa, emerytowana profesor Instytutu Slawistyki PAN i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; w 2022 roku (17 marca) obchodziła jubileusz 90. urodzin. To dobry powód, aby podsumować dorobek naukowy Pani Profesor na niwie kaszubskiej i przedstawić kandydaturę Pani Profesor do tytułu Honorowego Członka IK. Z kaszubszczyzną związała się od początku swojej naukowej stegny. W roku 1955 (jeszcze jako Jadwiga Pałkowska) znalazła się w gronie badaczek w nowo utworzonej Pracowni Dialektologicznej Zakładu Językoznawstwa PAN w Warszawie, by pod kierunkiem prof. Zdzisława Stiebera, wspólnie z Hanną Popowską, Zuzanną Topolińską, Kwiryną Handke, Ewą Kamińską (Rzetelska-Feleszko), pracować nad Atlasem językowym kaszubszczyzny i dialektów sąsiednich (AJK). Przez sześć lat (1955-1961) brała udział w badaniach terenowych na Kaszubach, potem do 1978 r. opracowywała kolejne tomy Atlasu do druku, we współautorstwie wydając 16 tomów, tj. mapy i opracowania z komentarzami do map. W kontekście tych badań powstały liczne artykuły naukowe. A z czasem zainteresowania kaszubszczyzną osadzane zostały w szerszym kontekście słowiańskiego pogranicza. Prof. Zieniukowa badała też historię języka na Pomorzu, języki łużyckie, tożsamość językową… Tytuł profesora uzyskała w 1993 roku i w tym samym roku podjęła jeszcze pracę na Uniwersytecie Śląskim. Kaszubszczyzna – i ta historyczna, i ta dialektalna, i w końcu też literacka – zawdzięcza jej bardzo wiele. Po latach 80. prof. Zieniukowa wzięła aktywny udział w dyskusji nad statusem językowym kaszubszczyzny. Zawdzięczamy jej opis języka prasy, tekstów sakralnych i naukowych, opis tłumaczeń na język kaszubski i analizy procesów standaryzacyjnych. Jest tego wiele! Najlepszym dowodem monografia Zagadkowa kaszubszczyzna wydana przez IK wspólnie z Instytutem Slawistyki PAN (2018). Profesor Zieniukowa była niezwykle aktywnym pracownikiem naukowym, zawsze w biegu, zawsze w podróży; brała udział w większości konferencji kaszubologicznych jako referentka i dyskutantka. Wielu gdańskich językoznawców jest jej wdzięcznych za recenzje prac dyplomowych, książek, artykułów – za zawsze życzliwe rady i uwagi".


Na zakończenie odbyła się otwarta dyskusja dotycząca integracji warszawskiego grona kaszubo- i pomorzoznawców oraz realizowanych i możliwych działań i badań.

Fotorelację ze spotkania przygotował gościnny Niemiecki Instytut Historyczny.

Dziękujemy serdecznie za współpracę i pomoc w organizacji tego wydarzenia.Comments


Najnowsze wydarzenia

bottom of page