Publikacja „Współczesne oblicza tożsamości Gdańszczan":