top of page

Pożegnanie dr Tadeusza Sadkowskiego (1948-2022)

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci dr Tadeusza Sadkowskiego (07.10.1948 – 21.12.2022) – etnografa, kustosza dyplomowanego i wieloletniego zastępcy dyrektora ds. podstawowych w Muzeum – Kaszubskim Parku Etnograficznym im. T. i I. Gulgowskich oraz członka-założyciela Instytutu Kaszubskiego.


Tadeusz Sadkowski urodził się 7 października 1948 roku w miejscowości Łączonek (gmina Brzuze, powiat rypiński, woj. kujawsko-pomorskie). W 1971 r. – po ukończeniu studiów etnograficznych na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego – rozpoczął pracę w muzeum we Wdzydzach, z którym związał całe swoje życie zawodowe. W 1990 r. obronił pracę doktorską „Wiejskie drewniane budownictwo sakralne na Pomorzu Gdańskim w XVIII–XX wieku” na Uniwersytecie Gdańskim, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Józefa Borzyszkowskiego. Tadeusz Sadkowski był jednym z autorów drugiego planu zagospodarowania Kaszubskiego Parku Etnograficznego, w którym uwzględniono nie tylko architekturę Kaszub, ale także Kociewia i Borów Tucholskich. Dzięki jego działaniom na teren muzeum przeniesiono ponad 40 obiektów architektury, w kościoły ze Swornegaci i Bożegopola Wielkiego, folwark z Luzina, wiatrak z Brus.


Dr Tadeusz Sadkowski był wybitnym muzealnikiem i specjalistą w dziedzinie tradycyjnej architektury Pomorza, autorem wielu publikacji z zakresu ochrony regionalnego dziedzictwa kulturowego. Za swoją działalność został wielokrotnie nagrodzony i odznaczony, m.in. srebrną i złotą odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, „Zasłużony działacz kultury”, „Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi”, „Pomorską Nagrodą Artystyczną”, „Nagrodą im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej za zasługi dla poznania, ochrony i popularyzacji kultury ludowej Pomorza i Kujaw”, „Honorowym Medalem im. Izydora Gulgowskiego za całokształt pracy na rzecz skansenologii polskiej” oraz „Medalem im. Tomasza Rogali”. Był członkiem Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce oraz Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.

Comments


Najnowsze wydarzenia

bottom of page